Nabízíme tyto služby

Dopravní stavby

Komunikace:

 • Kompletní rekonstrukce ulic
 • Chodníky

Speciální stavby:

Inženýrské stavby:

 • Rozvody centrálního zdroje tepla

Silniční motorová doprava

Zemní práce

Kominictví

Pozemní stavby:

Stavby pro bydlení:

 • Stavby pro individuální rekreaci (chaty, rekreační domy)
 • Obytné domy (bytové domy, rodinné domy)

Občanské stavby:

 • Administrativní budovy
 • Stavby pro dočasné ubytování (hotely, penziony, ubytovny)
 • Stavby pro služby a obchod (obchodní domy, restaurace)
 • Stavby pro kulturu (kina, výstaviště, kulturní domy a centra)
 • Sportovní stavby (tělocvičny, sportovní haly)
 • Školské stavby (školy, mateřské školy)
 • Stavby pro zdravotní a sociální péči (nemocnice, lázně)
 •  

Průmyslové stavby:

Výrobní haly, skladovací objekty

Zemědělské stavby:

Stáje, kravíny, prasečáky, sila, jímky

Vodohospodářské stavby:

 • Vodárenství (vodovody, vodojemy, jímky, úpravny vody)
 • Stokování (kanalizace, ČOV)
 • Hydromeliorace:
  • Odvodnění
  • Závlahy