Certifikáty

Jednatel společnosti čestně prohlašuje, že má Bautechnik s.r.o. veškeré závazky vůči příslušným orgánům, organizacím a dodavatelům vyrovnány, nenachází se v platební neschopnosti ani se nikdy nenacházel a finanční situace společnosti není problematická. Dále prohlašuji, že firma, ani jednatelé firmy, nebyli účastníky jakéhokoliv řízení pro porušení povinností vycházejících ze zákona.

K uchování Vašich vznikajících hodnot a později k zachování Vašeho majetku má naše firma uzavřenou smlouvu s pojišťovnou ČSOB Pojišťovna a.s.