Služby

PROVÁDÍME:

Pozemní stavby:

Stavby pro bydlení:

 • Stavby pro individuální rekreaci (chaty, rekreační domy)
 • Obytné domy (bytové domy, rodinné domy)

Občanské stavby:

 • Administrativní budovy
 • Stavby pro dočasné ubytování (hotely, penziony, ubytovny)
 • Stavby pro služby a obchod (obchodní domy, restaurace)
 • Stavby pro kulturu (kina, výstaviště, kulturní domy a centra)
 • Sportovní stavby (tělocvičny, sportovní haly)
 • Školské stavby (školy, mateřské školy)
 • Stavby pro zdravotní a sociální péči (nemocnice, lázně)
 •  

Průmyslové stavby:       Výrobní haly, skladovací objekty

Zemědělské stavby:      Stáje, kravíny, prasečáky, sila, jímky

Vodohospodářské stavby:

Zdravotně inženýrské stavby:

 • Vodárenství (vodovody, vodojemy, jímky, úpravny vody)
 • Stokování (kanalizace, ČOV)
 • Hydromeliorace:

  • Odvodnění
  • Závlahy

Dopravní stavby:

Komunikace:           

 • Kompletní rekonstrukce ulic
 • Chodníky

Speciální stavby:

Inženýrské stavby:           

 • Rozvody centrálního zdroje tepla           

Silniční motorová doprava

Zemní práce

Kominictví

V případě Vašeho zájmu o naše služby Vám zdarma vyhotovíme nabídku v podobě položkového rozpočtu.

Z výše uvedeného vyplívá, že jsme schopni zajistit veškeré stavební práce ze široké škály stavebních oborů. Z veškerých uvedených stavebních oborů, jsme již alespoň jednu stavbu realizovaly.